Bài 1: Hàm số mũ và hàm số logarit

15 Tháng 5 2013

Bài giảng hàm số mũ và logarit cung cấp cho các em một số dạng bài tập về biến đổi, rút gọn và đạo hàm. Bài giảng cũng giúp các em nắm rõ một số khái niệm về tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số này.