Đề thi thử đại học môn toán khối A năm 2013 đại học sư phạm Hà Nội

17 Tháng 6 2013

đề thi thử đại học môn toán

Đây là đề thi thử đại học môn toán năm 2013 của đại học su phạm Hà Nội, các em cùng tham khảo nhé

 

Sau đây là đáp án của đề thi trên, các em so sánh kết quả nhé