Đề thi và đáp án vào lớp 10 môn toán thành phố Hà Nội 2013-2014

8 Tháng 12 2013

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn toàn thành phố Hà Nội năm 2013-2014. Mời các bạn và các em tham khảo:

tri thức việt

đề thi vào lớp 10 môn toán thành phố Hà Nội năm 2014

Dưới đây là đáp án chính thức của kỳ thi vào lớp 10 môn toán thành phố Hà Nội năm 2013-2014