Bài 4: Bài giảng về tiếp tuyền và đồ thị hàm số

Bài 4: Bài giảng về tiếp tuyền và đồ thị hàm số

15 Tháng 5 2013

  các dạng bài toán tiếp tuyến quan trọng thường gặp trong đề thi đại học những năm gần đây. [...]


Nhiều người đọc Tin bài Bài Mới


Copyright © 2013 http://trithuc.gov.vn/ All rights reserved

giam beo nhanh | Hoàng Long | An Sinh | Học Tập

Kênh thông tin khoa học, công nghệ, học tập

Thông tin liên hệ:
Email: admin@trithuc.gov.vn