Đề thi và đáp án vào lớp 10 môn toán của thành phố Hà Nội năm 2012-2013

3 Tháng 6 2013

Đây là đề thi và đáp án chính thức vào lớp 10 môn toán năm 2012 của thành phố Hà Nội. Mời các bạn tham khảo.